Objavljeno dana

Kako se dobija bar kod u Srbiji – peti deo

stamparija-publish-beograd-kako-se-dobija-bar-kod-u-srbiji-peti-deo

Kako se odlučiti za izbor veličine bar koda na proizvodu? U našim prethodnim člancima pročitajte ceo proces podnošenja zahteva za dodelu bar koda za Vaš proizvod ili uslugu.

Nakon što je odgovarajući bar kod simbol specifikovan kao i informacije koje se nalaze u njemu, može se preći na izradu dizajna. Veličina simbola u dizajnu zavisi od specificiranog simbola, oblasti u kojoj se primenjuje i od načina štampe.

Određivanje veličina simbola

X dimenzija predstavlja širinu najužeg elementa bar koda. Tri glavne specifikacije dimenzija su nominalna X-dimenzija, dozvoljeni opseg X-dimenzija simbola i najmanja visina pruga simbola. Ove dimenzione karakteristike su uvek specificirane na bazi operativnog okruženja. Ciljna X-dimenzija i opseg određuju operativni opseg skenera odnosno vidnog polja.

Digitalna kolor štampa deklaracija sa bar kodom. Obratite nam se na stranici kontakt za više informacija ili nas pozovite telefonom

Kada se koristi skener, visina pruga simbola zajedno sa ciljnom X-dimenzijom i opsegom će pomoći u određivanju ergonomskih aspekata rukovanja proizvodom. Ove specifikacije dimenzija imaju ključnu ulogu da bi se efikasno koristio skener.

EAN/UPC simboli

EAN/UPC bar kodovi imaju mogućnost očitavanja iz više pravaca. Oni moraju da se koriste kod svih jedinica koje se skeniraju na maloprodajnim naplatnim mestima, a takođe mogu da se koriste i na drugim trgovinskim jedinicama.

Koju vrstu papira za štampu deklaracija na proizvodima izabrati – pročitajte više ovde.

Upotreba ITF-14 simbologije ograničena je na kodiranje GTIN-ova, odnosno brojeva za identifikaciju trgovinskih jedinica koji se koriste u procesima naplate u maloprodajnim prodavnicama. Ovaj tip bar koda češće se koristi nego EAN/UPC simboli kada je potrebno direktno štampanje na valovitom kartonu što ga čini praktičnijim izborom za tu svrhu.

Izbor procesa štampe

Izuzetno bitan faktor koji se mora uzeti u obzir prilikom određivanja dimenzija simbola jeste izabrani metod štampe. Minimalna veličina i odgovarajuća redukcija širine traka u simbolu mogu varirati u zavisnosti od načina štampe pa čak i od opreme koja se koristi u štampariji. Štampari trebaju da utvrde najmanje dimenzije simbola i potrebno smanjenje širine pruge kako bi postigli prihvatljiv i konzistentan kvalitet štampe. 

U našem sledećem članku pročitajte kako se formatira tekst bar koda.

Izvor: /www.gs1yu.org