Objavljeno dana

Kako se određuje debljina rikne na knjizi? Prvi deo

stamparija-publish-beograd-debljina-rikne-kako-se-odredjuje

Prilikom pripreme za štampu knjige, potrebno je utvrditi širinu rikne (bok knjige). Takođe debljina rikne je bitna i zbog pripreme korica knjige i zahteva određenu kalkulaciju pre samog procesa štampe.

Riknu možemo opisati i kao deo tvrde korice knjige koji naleže na povežnjak knjižnog bloka. Debljina rikne zavisi od papira koji će se koristiti za štampu, njegove gramature, zatim od broja strana koje je potrebno povezati i od vrste korica, da li su meke ili tvrde. Ravna rikna je obično do 2,5 cm, a zaobljena rikna preko 2,5 cm širine. 

Digitalna štampa kolor knjiga i povez šivenjem – nalazimo se u centru Beograda. Za sve  informacije pošaljite nam upit ovde ili nas pozovite telefonom

Određivanje debljine rikne kod knjige

Debljina rikne kod knjige se dobija kada se sabere debljina knjižnog bloka i debljina korica.

Knjižni blok predstavlja unutrašnji deo knjige, odnosno sav odštampani materijal (listovi) između korica. Sastavljen je iz na tri dela: 

  • Naslovni ili nulti tabak (arak) sa prednaslovom, sadržajem i predgovorom.
  • Drugi deo je glavni i najveći deo koga čine tabaci (araci) sastavljeni od osnovnog teksta podeljenog na poglavlja.
  • Treći deo je završni tabak knjige i čine ga dodaci, spisak literature, pogovor i slične stavke.

Kolika je debljina korica?

Za tvrde korice debljina se dobija kada se debljina lepenke pomnoži sa 2 i doda 1mm. Ako se koristi lepenka od 2mm, debljina tvrde korice bi bila 2mm x 2 + 1mm = 5mm.

Debljina meke korice je približno 1mm.

U našem sledećem članku pročitajte kako se određuje debljina knjižnog bloka.