Objavljeno dana

Književni rodovi – osnovna podela

Obim štampane građe je izuzetno veliki, a koja je osnovna podela književno duhovnog stvaranja? U osnovi postoje 3 književna roda:

Lirika

Epika

Drama

Lirika je najčešće napisana u obliku pesme. Razne su teme koje pesnici koriste, najviše se definitivno piše ljubavna pesma, pejzažna pesma, misaona ili lirsko refleksivna pesma, socijalna pesma, domoljubna pesma i duhovno-religiozna pesma.

Pesma Laze Kostića „Santa Maria della Salute“ jedna je od najlepših, i prema mišljenju književnih teoretičara, najvrednijiih pesama srpske književnosti. Posvećena je Lenki Dunđerski, i nesrećnoj platonskoj ljubavi koju je činio nepremostivi generacijski jaz od 30 godina.

Epika propoveda o događajima koji su se dogodili ili se smatra da su se desili u prošlosti. Može biti napisani u stihu ili prozi. Prozna dela predstavljaju roman, pripovetka, novela, legenda, bajka, basna, mit, saga, anegdota, vic, zagonetka, poslovica.

Znaš li od čega je umro moj prijatelj koji se lečio savetima iz novina?

Ne znam.

Od štamparske greške!

Drama je književni rod koji je uglavnom namenjen izvođenju u pozorištu. Osnovne vrste su tragedija i komedija, a postoji i drama u užem smislu. Zbivanja na pozornici potiču iz delatnosti likova. Drama ima svoj početak, sredinu i završetak, a podeljena je na činove i prizore. Pažnju publike zaokuplja neki sukob ili zaplet koji se na kraju razrešava.

Zlatno doba Engleske učinilo je da drama postane jedan od glavnih vidova zabave na repertoaru pozorišta, svih staleža tog vremena. Najpoznatije londonsko pozorište “Gloub” (Globe) sagrađeno je 1599. godine i bilo je vodeće pozorište sve do 1613. godine kada je izgorelo prilikom ispaljivanja topa u jednoj Šekspirovoj predstavi. Ponovo je sagrađeno 2 godine kasnije.

Kada čitate neko štampano delo, kako da tačno odredite kom književnom rodu pripada? Pročitajte naš sledeći članak na ovu temu.