Objavljeno dana

Kako funkcioniše digitalni štampač – prvi deo

stamparija-publish-beograd-digitalna-stampa-laserski-stampac

Digitalni štampači su neizostavan deo poslovnog i kućnog okruženja zbog mogućnosti brzog i efikasnog štampanja dokumenata, fotografija i drugih proizvoda. Profesionalni štampari uveliko koriste digitalnu štampu koja zbog svoje brzine i efikasnosti ima mnoge prednosti. Kako digitalni štampači funkcionišu i koje tehnologije stoje iza njih?

Kao i u svakom procesu štampe prvi korak je priprema dokumenta koji se štampa. To može biti tekstualni dokument, fotografija ili bilo koji drugi digitalni sadržaj koji je spreman za štampanje.

Pripremljen digitalni dokument se šalje štampaču u formatu koji štampač može razumeti, a sam transfer dokumenta sa digitalnog uređaja (npr. računar, foto aparat, kamera) se ostvaruje putem žične (npr. USB kabl ili lokalna mreža) ili bežične veze (npr. Wi-Fi ili NFC) sa štampačem.

Štampač zatim prima digitalne podatke i obrađuje ih koristeći internu memoriju i procesor. U ovom koraku, štampač može optimizovati kvalitet štampe, postavke boje i druge karakteristike prema postavkama koje su odabrane i prethodno konfigurisane.

Digitalna kolor štampa u centru Beograda. Obratite se profesionalcima sa više od 20 godina iskustva. Za sve informacije pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom.

Nakon procesuiranja, štampač prenosi dobijene podatke na medij – deo štampača koji stvara sliku ili tekst na papiru. Postoje dva osnovna tipa tehnologije koje se koriste za prenos digitalnih podataka na štampalište: laserska i inkjet tehnologija.

Laserska tehnologija štampe

Laserski štampači koriste proces poznat kao elektrofotografski proces, koji se sastoji od sledećih koraka:

Digitalni podaci se prenose na valjke koji sadrže elektrostatički nabijen toner. Valjak fotosenzitivnog materijala prevučen je pozitivnim naelektrisanjem. Laser tačno fokusira svetlosni zrak na fotosenzitivni valjak, koji privlači ili odbija toner na tačno određene delove valjka prema obrascu koji odgovara sadržaju dokumenta. Nakon prenosa tonera na valjak, papir prolazi preko valjka gde se toner prenosi sa valjka na papir. Toner se fiksira na papiru primenom visoke temperature i pritiska, obično putem grejača, kako bi se osiguralo da ostane na papiru.

U sledećem članku pročitajte kako funkcioniše inkjet tehnologija digitalne štampe.