Objavljeno dana

Šta je potrebno da se pripremi i odštampa knjiga – prvi deo

Pre nego što dođe do štampanja knjige potrebno je izvršiti određene pripreme, od kojih zavisi kakav će proizvod na kraju kompletnog procesa doći u ruke čitalaca. Naša štamparija u centru Beograda na Dorćolu poseduje kompletno opremljenu kjigoveznicu i može Vam ponuditi odlične uslove za štampu knjiga različitih formata i sadržaja.

Autor knjige za štampu mora imati pripremljen rukopis. Kompletan tekstualni sadržaj i ilustracije potrebno je da se nalaze u PDF formatu. Ako se radi o Srpskom jeziku, slova č, ć, š, đ i ž moraju imati dijakritičke znakove (popularne kvačice). Rukopis može biti latinični ili ćirilični.

Veoma je važno posedovati finalnu verziju rukopisa, kako naknadno ne bi došlo do zabune ili nejasnoća ukoliko se menja sadržaj rukopisa. 

Za sve informacije u vezi štampe knjiga pozovite nas telefonom ili nam pošaljite upit. Možete nas posetiti i lično u centru Beograda na Dorćolu.

Potrebno je da rukopis sadrži biografiju autora i bibliografiju, ako je autor ranije objavljivao autorska dela, kao i informacije za kontakt.

Rukopis je poželjno da bude lektorski i korektorski uređen, kao i da sadrži sinopsis, kratak opis sadržaja. 

U sledećem članku bavićemo se poslovima ilustrovanja, dizajna i samom štampom knjige.