Objavljeno dana

Zašto je važan prelom knjige u pripremi za štampu – prvi deo

stamparija-publish-beograd-prelom-knjige

Prelom stranica knjige je veoma važan korak prilikom pripreme za štampu. Odnosi se na proces organizovanja i formatiranja sadržaja knjige, odnosno stranica koje trebe da budu spremne za štampanje. Koji su koraci prilikom preloma stranica i pripreme knjige za štampanje, pročitajte u nastavku teksta.

Prikupljanje celokupnog sadržaja

Prvi korak jeste da se prikupi sav sadržaj koji će biti objavljen u knjizi. Tu spada tekst, odnosno, pisani sadržaj, slike, tabele, grafikone i svi drugi vizuelni elementi. Važno je proveriti da je sav sadržaj potpun i tačan jer su naknadne promene teško izvodljive ili se dodatno naplaćuju usled potrebe za dodatnim radom.

Digitalna kolor štampa knjiga sa tvrdim povezom u centru Beograda. Za sve informacije u vezi štampe obratite nam se na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom.

Veličina i izgled stranice

Sledeći korak je da se odredi veličina stranice i izgled knjige. To naravno zavisiti od vrste knjige koja se štampa i od želje autora ili izdavača. Najčešća veličina stranica kod štampe knjiga su u A5 (148 × 210 mm) ili B5 (176 x 250 mm) formatu.

Kreiranje šablona stranice

Kada se odredi veličina i izgled stranice, sledeći korak je kreiranje šablona stranice. Šablon treba da sadrži margine, zaglavlja (headers), podnožja (footers) i brojeve stranica. Potrebno je uzeti u obzir i sve posebne zahteve za formatiranje, kao što su naslovi poglavlja i podnaslovi.

U našem sledećem članku pročitajte ostale korake prilikom preloma knjige.