Objavljeno dana

Zašto je važan prelom knjige u pripremi za štampu – drugi deo

stamparija-publish-beograd-prelom-knjige-2

U prošlom članku smo se bavili temom preloma stranica i neophodnih koraka prilikom pripreme knjige za štampanje, a u nastavku teksta pročitajte ostale korake u procesu preloma knjige.

Formatiranje teksta

Tekst treba da bude oblikovan u skladu sa uputstvima koje je dao izdavač ili autor knjige. To podrazumeva definisanje veličine fonta, tip fonta, veličinu proreda i razmaka između pasusa. Tekst takođe treba da bude pravilno poravnat i uvučen kao i da bude konzistentan na svim stranicama knjige.

Umetanje slika i vizuelnih elemenata

Slike i druge vizuelne elemente treba ubaciti u stranice tako da se uklapaju u definisan dizajn knjige. Slike treba da budu visokog kvaliteta i postavljene na tačno određena mesta u okviru teksta stranica. Tabele, grafikoni i drugi vizuelni elementi takođe treba da budu pravilno formatirani.

Digitalna kolor štampa i tvrdi povez šivenjem – obratite nam se ovde za sve informacije u vezi štampe ili nas pozovite telefonom.

Revizija sadržaja

Kada su stranice sastavljene sa svim pratećim elementima (tekst, slike i ostala grafika), važno je da se detaljno pregledaju kao i da se tekst lektoriše u šta spada provera pravopisnih i gramatičkih grešaka, ortrografskih grešaka, kao i provera doslednosti formatiranja na svim stranicama knjige.

Finalizacija procesa

Poslednji korak u prelomu knjige je provera brojeva stranica, provera margina i razmaka na stranicama kao i prebacivanje celog kompletnog sadržaja knjige u ispravni format za štampanje.

Prelom knjige je važan korak u procesu štampanja i zato je bitno da taj posao prepustite profesionalcima kako bi ste dobili odštampan proizvod, u ovom slučaju knjigu, onakav kakav ste želeli.