Objavljeno dana

Kako utiče pH papira na štampu – drugi deo

stamparija-publish-beograd-uticaj-ph-papira-na-štampu-drugi-deo

U našem prošlom članku smo se bavili temom uticaja pH papira na trajnost štamparskih proizvoda. Sada ćemo objasniti kako pH papira utiče na kvalitet otiska.

PH vrednost papira utiče na brzinu sušenja štamparske boje. Kada je pH papira nizak odnosno papir je kiseo, vreme sušenja boje može potrajati duže. U slučaju da je pH papira manji od 5, sušenje može biti potpuno zaustavljeno. 

U slučaju visoke vlažnosti, sadržaj vode u papiru se povećava pa voda na taj način može direktno učestvovati u hidrolizi (raspadanju) celuloze i hemiceluloze te se sadržaj kiselih komponenti u papiru povećava, što dalje utiče na brzinu sušenja.

Digitalna kolor štampa u centru Beograda. Sve informacije u vezi štampe možete dobiti slanjem upita na stranici kontakt ili pozivom na telefon.

Kada je papir alkalni, hidroksidni joni (sastojak vode) će ubrzati sušenja mastila ali se smatra da u stvarnom procesu proizvodnje uloga ovog akceleratora nije značajna.

PH vrednost papira takođe utiče i na stabilnost štamparske boje. Neki od pigmenata koji se nalaze u štamparskoj boji su veoma nestabilni pod jakim kiselim ili alkalnim uslovima. Kada se štampa na izrazito kiselom ili alkalnom papiru, boja mastila će gotovo sigurno izbledeti nakon određenog vremena, što će imati za posledicu gubitak kvaliteta štampe i originalnog otiska.

Papir za štampu u procesu proizvodnje trebalo bi da bude neutralan. Potrebno je znati kiselost i alkalnost papira, a ako nije poznata, izmeriti je. Uslovi u kojima se štampa takođe moraju biti kontrolisani pa je neophodno podesiti odgovarajuću temperaturu i vlažnost radionice u štampariji.

Obratite se profesionalcima sa više od 20 godina u štampi. Kvalitetna štampa se oseti pod prstima, a dobar miris daleko se čuje. 

Izvor: joyful-printing.org