Objavljeno dana

Kako utiče pH papira na štampu – prvi deo

stamparija-publish-beograd-uticaj-ph-papira-na-štampu

Razumevanje svojstva papira i pravilno podešavanje parametara štampanja kao i samog procesa štampe je bitan faktor za dobijanje kvalitetnog konačnog proizvoda. Kako pH papira utiče na štampu?

Kiselost i alkalnost papira su indikatori hemijskih svojstava papira i oni utiču na kvalitet odštampanog materijala. Kiselost i alkalnost zavise od koncentracije vodonikovih jona i hidroksidnih jona u otopini koja se izražava i meri pH. Papir je sastavljen od vlakana, aditiva i određenog procenta vlage pa ono što nazivamo pH papira se u stvari odnosi na pH vodenog rastvora natopljenog u papiru.

Generalno, pH papira treba da bude neutralan ali je većina neobloženog papira za štampu pH vrednosti od 4,5 do 7,0, što je slabo kiselo. PH obloženog papira za štampanje je od 7 do 9 što je slabo alkalno.

Digitalna kolor štampa u centru Beograda. Za sve informacije u vezi štampe pošaljite na upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom

Uticaj pH papira na trajnost štampanih proizvoda

Kada govorimo o trajnosti papira to se odnosi na to koliko on može da zadrži svoja važna svojstva, posebno stepen otpornosti na savijanje i zadržavanje boje nakon određenog vremenskog perioda.

Ako je pH papira nizak, to će ubrzati razgradnju celuloze i hemiceluloze. Vodonikovi joni u kiselom okruženju prouzrokuju lomljenje „kiseonikovog mosta“ celuloznih makromolekula, što uzrokuje hidrolizu i oksidaciju celuloze i dovodi do omekšavanja vlakana.

Za papir koji ima višu pH vrednost, povećana alkalnost dovodi do oksidativne degradacije celuloze koja je značajno ubrzana pod uslovima visoke alkalnosti. Velika kiselost i velika alkalnost papira imaju destruktivni efekat na trajnost štampanog materijala.

U našem sledećem članku pročitajte kako pH papira utiče na kvalitet otiska.

Izvor: joyful-printing.org