Objavljeno dana

Specijalni formati papira za štampu

stamparija-publish-beograd-digitalna-stampa-specijalni-formati-papira

Pored standardnih formata za štampu A, B i C u grafičkoj industriji koriste se i nestandardni, specifični formati. Više o standardnim formatima pročitajte u našim prethodnim člancima.

Koji su to nestandardni formati?

ID-1

Dimenzije ovog formata su 85.60 × 53.98 mm. Najčešću primenu pronalazi pri izradi kreditnih kartica, a uobičajeni format je i za podsetnice. Za ove namene se koristi i format A8 koji ima dimenzije 74 x 52 mm.

Digitalna kolor štampa u centru Beograda. Za sve vrste informacija u vezi pripreme za štampu i same štampe pozovite nas telefonom ili nam pišite na stranici kontakt.

ID-2

Dimenzije ovog formata su 105 × 74 mm. Ovaj format se koristi često za vize, a takođe se koristi za izradu lične karte, kao na primer u Rumuniji.

Kada govorimo o bilo kom standardnom ili nestandardnom formatu papira, pre štampe se obavezno konsultujte sa Vašim štamparom zbog toga što formati papira ne predstavljaju i tačnu površinu na kojoj se štampa. Površina na kojoj se štampa uvek je nešto manja.

ID-3 

Dimenzije ovog formata su 125 × 88 mm što odgovara formatu B7. Uobičajeno se koristi za izradu pasoša.

DL format (American)

Dimenzije ovog formata su 99 × 210 mm, tačno jednu trećinu A4 formata. Koristi se kod izrade koverti, čestitki i pozivnica kao i prilikom štampe promotivnih materijala i to najviše brošura i flajera.