Objavljeno dana

Štampa monografije na koju će te biti ponosni

Pisano delo koje se detaljno bavi jednom temom, naziva se monografija. Po definiciji to je jedan dokument koji sam po sebi predstavlja kompletan tekst. Zbog specifičnosti sadržaja, kvalitetno odštampana monografija, uz poseban dizajn i izbor vrste papira, ostaviće snažan utisak. Za savet u vezi štampe ili dizajna, pozovite nas telefonom ili nam pišite na stranici kontakt.

Monografija je često naučni esej koji može biti objavljen u časopisu ili kao knjiga. Izlaganje i sama tema monografije je na višem nivou od udžbenika. 

Obeležavanje godišnjica, dekade ili pak veka postojanja preduzeća bilo koje vrste poslovanja, veoma je prikladno ovekovečiti štampanjem unikatne monografske publikacije.

Naša štamparija poseduje kompletno opremljenu knjigoveznicu i iskustvo od preko 20 godina u grafičko izdavačkoj industriji.

Bibliotekari pod monografijom smatraju svaku neserijsku publikaciju koja je završena u jednom tomu ili u konačnom broju tomova.

Monografska publikacija česta je u nauci i koristi se kada se na jednu temu napiše dovoljno obiman rad. Obično sadrži detaljan opis i tumačenje metodologije istraživanja koja je korišćena u naučnom radu. 

Izuzetno je bitno da sadržaj monografije bude verno prikazan, a posebno dobija na značaju ako ima međunarodni karakter. Slike, grafikoni i kompletan dizajn stranica i teksta moraju verno prikazivati zamisao autora i dati poseban pečat njegovom delu.

Kvalitetan papir, povez i tehnika štampe učiniće Vašu monografiju jedinstvenom. 

Na pravom ste mestu, svratite kod nas u centar Beograda, lako ćemo se dogovoriti.

Autentično autorsko delo zašlužuju adekvatnu štampanu prezentaciju.