Objavljeno dana

Zašto je štampa ekološki prihvatljiva kao i njeni proizvodi?

stamparija-publish-eko-stampa-beograd-centar-najpovoljnije

Dan planete zemlje obeležava se 22. aprila, a industrija kojoj pripadamo je neopravdano prepoznata kao jedna od grana privrede koja veoma zagađuje čovekovu okolinu. Istina je poprilično drugačija, posebno kad pričamo o digitalnoj štampi i pojedinim proizvodima naše štamparije.

Mnogo je razloga zašto je štampa ekološki prihvatljiva.

Papir je jedan od proizvoda koji se lako može reciklirati, takođe se i prirodno raspada. U SAD-u papir je roba koji se najviše reciklira pa je to trend koji se može očekivati i u ostatku sveta.

Emisija štetnih gasova u štamparskoj industriji ima udeo od tek 1%. Energetski sektor i transport imaju oko 15%, kao i prenamena zemljišta.

S obzirom da se papir dobija od drveća, koje je obnovljiv izvor materijala, u ekološki osvešćenim zemljama se posečena stabla zamenjuju novim i na taj način štamparska industrija postaje dugoročno održiva. Prilikom prenamene zemljišta i za potrebe drugih industrija, posečena stabla se više nikada ne menjaju jer na njihovo mesto dolaze druge delatnosti.

Digitalna kolor štampa u centru Beograda. Za sve informacije pošaljite nam upit ovde ili nas pozovite telefonom. 

Svaki put kada kupci naruče proizvod od papira oni daju vrednost drveću. Donosioci odluka u čijem su vlasništvu šume tada moraju razmišljati o obnovi resursa kako bi nastavili sa svojom delatnošću ili pretvarati šume u poljoprivredno i industrijsko zemljište. Biznis logika nalaže da ako je potražnja za papirom veća, veća će biti i proizvodnja drveta, koje uz krajnji proizvod godinama stvara kiseonik potreban svima.

Konačno, tehnologija štampanja se znatno promenila. Otpad koji nastaje je smanjen, koriste se moderna mastila nastala čak i od soje, a štampači su prilagođeni novim trendovima. Energetska efikasnost štampača je veća, a utrošak mastila za isti kvalitet štampe manji.

Mislite na svoje okruženje i prirodu, imamo samo jednu planetu na kojoj će nam život biti onakav kakvog ga sami kreiramo.