Objavljeno dana

Kako se dobija bar kod u Srbiji – šesti deo

stamparija-publish-beograd-kako-se-dobija-bar-kod-u-srbiji-šesti-deo

Formatiranje teksta bar koda takođe je bitan deo procesa dodele bar koda. Sve o procesu dodele bar koda za Vaš proizvod ili uslugu pročitajte u našim prethodnim člancima

Tekst ispod bar koda ima svoju svrhu u slučaju oštećenja samog bar koda jer se tada koristi kao dodatna podrška.

Prvo je korišćen OCR-B font u kombinaciji sa EAN/UPC simbolima. Trenutno GS1 Sistem specifikacija dozvoljava korišćenje bilo kog fonta pod uslovom da je jasno čitljiv. Za specifične zahteve u vezi sa veličinom EAN/UPC simbola uputstva se mogu naći u Opštim GS1 specifikacijama koje su dostupne u organizaciji GS1 Srbija. Za čitljiv tekst u ITF-14 i GS1-128 simbolima, osim jasnoće i čitljivosti, važno je da bude proporcionalan veličini simbola u skladu sa Opštim GS1 specifikacijama.

Štampajte bar kod na deklaracijama Vaših proizvoda brzo i lako. Za sve informacije pošaljite nam upit na stranici kontakt ili nas pozovite telefonom.

Gde treba postaviti čitljivi tekst, iznad ili ispod simbola? To zavisi od vrste simbola koji se koristi. Za EAN/UPC simbole crteži i smernice mogu se naći u Opštim GS1 specifikacijama kao i za ITF-14 i GS1-128 simbole. 

Vrste papira za štampu deklaracija na proizvodima – pročitajte ceo članak ovde.

Da li treba uključiti zagrade oko aplikacionih identifikatora (AI) u čitljivom tekstu i da li treba kodirati zagrade u simbolima? Svi aplikacioni identifikatori (AI) u čitljivom tekstu moraju biti uokvireni zagradama ali zagrade ne smeju biti kodirane u samom simbolu. 

Potrebno je naglasiti da bez izuzetka, ispod UPC-A simbola treba odštampati 12 cifara, ni više ni manje. Isto važi za EAN-13 simbol gde treba odštampati tačno 13 cifara. UPC-E i EAN-8 simboli zahtevaju odštampavanje tačno 8 cifara, ni više ni manje. Ove smernice su apsolutne i ne podležu izuzecima.

U našem sledećem tekstu pročitajte kako se vrši izbor boja za bar kodove.

Izvor: /www.gs1yu.org